SOUSEDSKÉ SDÍLENÍ
aktivit a informací v Obci
Josefův Důl
JOSEFODOL.CZ
aktivity a informace
Josefův Důl
SOUSEDSKÉ SDÍLENÍ
aktivit a informací v Obci
Josefův Důl
SOUSEDSKÉ SDÍLENÍ
aktivit a informací v Obci
Josefův Důl

Stránky pro sousedské sdílení aktivit a informací v Obci Josefův Důl.
Stránky chtějí zajisti větší informovanost místních obyvatel a jejich sousedů o dění v obci. Stránky jsou provázány na facebookový a instagramový profil Josefodol.
Na tomto webu budou uveřejněny i informace a skutečnosti, o kterých současné vedení radnice moc nemluví a které by měly zůstat pod pokličkou.

Záměr vyhlášení stavební uzávěry

Jako opoziční zastupitelka obce mám pocit, že bych Vás měla informovat o chystaných změnách v obci, které se dotknou stavebních aktivit na mnoha pozemcích. Na webových stránkách obce byl 3.6.2024 v tichosti a bez předchozích diskusí vyvěšen návrh Veřejné vyhlášky – Oznámení o projednávání návrhu územního opatření o stavební uzávěře Josefův Důl. Přílohou je návrh vyhlášky, mapa a soupis pozemků, kterých se stavební uzávěra má dotknout. Proti tomuto návrhu mohou dotčené osoby podat námitky a připomínky do 30 dnů od jejího vyvěšení.

Ve vymezeném území vyhláškou bude zakázáno: umisťovat a povolovat stavby ve smyslu § 2 odst. 3 až 6 stavebního zákona, zejména nové stavby, změny staveb před jejich dokončením a změny dokončených staveb vyžadujících rozhodnutí věcně a místě příslušného stavebního úřadu, popř. obdobný správní úkon jako je rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva, stavební povolení, ohlášení stavby, popř. oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora vydávaný dle stavebního zákona, které by mohly ztížit nebo znemožnit budoucí využití území plánované pořizovanou Změnou č. 2 Územního plánu Josefův Důl, o jejímž pořízení rozhodlo zastupitelstvo obce prostřednictvím schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl svým usnesením č. 108/2023 ze dne 14.11. 2023 (dále také jen „Změna č. 2“).

Dle mého názoru z grafických příloh vymezeného území pro stavební uzávěru vyplývá, že mohou být preferovány zájmové skupiny úzce napojené na většinové vedení obce a místní občan může doznat újmy na svém nemovitém majetku, neboť mu bude zakázáno stavět či přistavovat.

Tímto bych Vám zopakovala pozvání na zasedání Zastupitelstva obce, kde případné dotazy ohledně zákazu výstavby můžete rovnou prodiskutovat s vedením obce.

Vzhledem k mé vystudované odbornosti, kde jsem autorizovaný architekt pro územní plánování, se na mě v těchto věcech můžete obrátit s dotazy.

 

Ing. arch. Petra Veselá 
autorizovaný architekt pro obor architektura
autorizovaný architekt pro obor územní plánování

 

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu územního opatření o stavební uzávěře Josefův Důl  

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu územního opatření o stavební uzávěře Josefův Důl  

Přílohy:

Žádost o zaslání univerzální námitky ke stavební uzávěře zde

CO ZNAMENÁ STAVEBNÍ UZÁVĚRA, JAKÉ MÁ PRÁVNÍ NÁSLEDKY SE MŮŽETE DOČÍST

zde
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00